INFORMATION

Luncherna beskostas av deltagarna själva. Församlingen står för resa, logi (inkl. frukost), förmiddagsfikan på måndagen, middag på kvällarna där lättdryck ingår, samt lunchen på onsdagen. All förtäring utöver detta bekostas av deltagarna själva.
Arbetstid är som en vanlig kursdag, 8 timmar (med undantag för de vaktmästare som har ordinarie arbetstid på 8,5 timmar)