Image

Se igen! Lunchmusik & Lunchandakt

2022-01-25
Lunchmusik med kantor Eva Johbarn som spelar visor på piano och gitarr.

2022-01-26
Lunchandakt med kyrkoherde Niklas Strandberg som delar tankar om Taizé.

2022-01-27
Lunchmusik med kantor Barbro som spelar bröllopsmusik.

2022-01-28
Lunchandakt med pastorsadjunkt Ola Bojestig som läser ur psaltaren 36.

2022-02-01
Lunchmusik med kantor Eva Johbarn som spelar Vårmusik.

2022-02-02
Lunchandakt med diakon Siw Ölmelid som delar tankar kring kyndelsmässodagen.

2022-02-03
Lunchmusik med kantor Barbro Geresand & Sandra Jansson som sjunger sånger om livet.

2020-02-04
Lunchandakt med kyrkoherde Niklas Strandberg som samtalar om upprättelse, förlåtelse och försoning utifrån texten om äktenskapsbryterskan.

2022-02-08
Lunchmusik med kantor Eva Johbarn som har fastetema.

2022-02-09
Lunchandakt med komminister Mirjam Fors.

2020-02-10
Lunchandakt med diakon Siw Ölmelid och kantor Barbro Geresand.

2022-02-11
Lunchandakt med församlingsassistent Ludvig Werner.

2022-02-15
Lunchmusik med kantor Barbro Geresand som spelar Astrid Lindgren.

2020-02-16
Lunchandakt med diakon Siw Ölmelid och kantor Barbro Geresand.

2022-02-17
...