Resa mellan tvivel och tro – Sång och musik till tröst

Välkomna till en fin stund med ljuständning, sång och musik som berör i Allhelgonatid.
Med Novakören, Albin Kuylenstierna fiol, Simon Bladh bas.

Välkommen till Lindbergs kyrka på lördag 5 november kl 16:00