Här skriver du in deltagarnas namn om det är en stängd grupp - vid öppen grupp anger du ett generellt deltagarantal
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Här laddar du upp planeringen som är gjord. Det kan vara 2 x termin eller en helhet om verksamheten endast är ett fåtal gånger. Du kan ladda upp i formaten pdf, docx, doc. Meddela Niklas om du vill spara i annat format
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Här laddar du upp driftsredovisningen. Du kan ladda upp i formaten pdf,doc,docx,jpg,jpeg,png. Meddela Niklas om du vill ladda upp i annat format.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Ladda upp verksamhetsbilder. Du kan ladda upp dem i formaten jpg,jpeg,png,hiec. Meddela Niklas om du vill ladda upp dem i annat format.