20 september, 2021

Tack till Dig som röstade!

Image

 

Igår var det den stora kyrkovalsdagen!

I Lindberga församling röstade sammanräknades 661 valsedlar, av dessa var 74 stycken ogiltiga,
vilket summerar antal giltiga röster till 587 st.

Detta motsvarar 15,62% av de röstberättigade 4 321 personerna.

Förra kyrkovalet 2017 var det 21,23% som röstade.

Stort Tack till dig som röstade för vår Församling, ditt Stift och din Kyrka!

Vill du se hur det gick i valet – läs mer här:
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultat2021/prel/visning/Resultat/Kyrkomote.aspx

Gustav kontrollerar att rätt färg hamnar i rätt låda!