26 januari, 2022

Tävlingen avgjord!

Image

Det var en svår tävling att se de 5 felaktigheterna vid Lindbergs kyrka. Ingen av de 11 inkomna svaren hade alla rätt, dock knep de flesta upp till 4 rätt.

Rätt svar var:
1. Korset i tornet
2. Runda fönstret i tornet
3. Biskop Birgers minnessten
4. Stora fönstret
5. En gravsten