30 november, 2021

Var glad… Var glad…!!!

Image

 

Äntligen fick vi återigen sjunga de där härliga adventspsalmerna som Bered en väg för Herran, Det susar genom livets strid, Var Glad-psalmen etc.

Ett nästintill fullsatt Valinge kyrka fick fira Högmässa tillsammans och förutom reflektera över predikans fråga: Varför tog Hosianna-ropen slut? så förnjöts det en lussebulle med kaffe som kyrkkaffe-fika.

NOVA-kören under ledning av kantor Barbro Geresand sjöng adventsånger med härlig kraft och entusiasm för oss församlade. Hulda Wermelin spelade och kompade på sin saxofon till mångas glädje!

Niklas Strandberg
Kyrkoherde