12 november, 2021

Vem är vem?

Image

 

Vi behöver Din hjälp!

Tavlan när “Jesus mötte barnen” har under många år hängt i Valinge församlingshem, men är nu flyttad till Valinge kyrka. Det sägs att barnen som är avmålade är Valingebygdens barn. Vi behöver din hjälp för historiskt bruk hjälp med att identifiera vem som kan vara vem!

Foto: Inger Jogmar

Vet du vem någon eller några av vilka barnen är, kontakta gärna undertecknad via mail eller telefon, alternativt skicka in via formuläret nedan!

Kostnärinnan hette Saga Walli – och du kan läsa om henne här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saga_Walli

Niklas Strandberg, kyrkoherde
0340 64 11 01, niklas.strandberg@svenskakyrkan.se