Ekonomisk hjälp

Ekonomisk hjälp & bistånd

Foto: IKON

STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV KYRKORÅDET
I församlingen finns det en (1) stiftelse. Stiftelsen är riktade till olika ändamål och tillkomna under den tid som församlingen var uppdelad i fyra (4) församlingar; Lindberg, Torpa, Valinge och Stamnared.

Ansökan till stiftelsen sker genom ett formulär, som du hittar längre ner på sidan. Beviljande av medel beslutas av kyrkorådets utskott för Diakoni och mission.

Diakoni och missionsutskottet behandlar inkomna ansökningar två (2) gånger per år: efter 1 april och efter 1 oktober.

 

LIDELLSKA STIFTELSEN
Ändamål: I första hand till äldre behövande män och kvinnor i Lindbergs gamla församlings område. I andra hand till ändamål som kyrkorådet (i detta fallet delegerat till Diakoni och missionsutskottet) finner lämpligt.

 SISTA ANSÖKNINGSDAG VARJE ÅR
* 1 april
* 1 oktober

FÖR ATT FÅ UTBETALT EKONOMISKT STÖD SKALL DU
1. Fylla i formuläret här nedan.
2. Samtalat med församlingens diakon.
3. Fått ärendet beslutat i Diakoni och missionsutskottet.