Församlingen söker nu en
DIAKON eller DIAKONIASSISTENT


...som vill forma med ord och handling det
diakonala arbetet i Lindberga församling!


Image
BAKGRUND...

Efter ett par fina år i församlingen går nu Siw vidare till att bli en glad pensionär! Vi önskar henne stort lycka till och Guds rika välsignelse i hennes nya vardag. Därför söker vi nu en ny diakon/diakoniassistent!

VAD ÄR LINDBERGA FÖRSAMLING...

Det finns så mycket att skriva om vår församling och allt det vi gör, både det som är utmanande men främst det som ger oss arbetsglädje och härliga dagar tillsammans i arbetslaget.

I vår nuvarande församlingsinstruktion finns de tre prioriterade områdena: Dopet, Medlemsvård och Ideella medarbetare. Dessa kommer även du att få arbeta utifrån. Under 2024 kommer vi revidera och förnya dessa tre som resultat i en ny FIN, som kommer gälla från 2025. Bland annat vill vi lägga in mer undervisning, då vi har många församlingsbor i alla åldrar som vill fördjupa sin tro och sitt liv tillsammans med dig!

I församlingen har vi också skapat spännande satsning på Dopet (från 0 - 20 år!) samt ett helt nytt konfirmandkoncept som gäller fram till 2035 - och har resulterat i fler konfirmander, mer församlingsintegration där personal, ideella medarbetare och församlingsbor är viktiga delar i helheten! Vi har också i församlingen utvecklat en helt egen KonfaApp som kommer revolutionera hela Svenska Kyrkans konfirmandarbete - bara det är värt att söka tjänsten!

Tillsammans med övriga kollegor deltar du gärna på samtalen kring livet, söndagstjänstgöring, konfirmandpass, sjukhusberedskap, FredagsFikan och mycket mer...


FÖRSAMLINGEN ÄR BLAND ANNAT RIKT VÄLSIGNAT MED...

* En oerhört växande församling (...dock lite byggpaus just nu...) med snart 6 000 medlemmar!
* En god ekonomi och god förvaltning!
* Ett fantastiskt härligt och kreativt arbetslag som aktivt arbetar för ett gott medarbetarskap. Vi vill vara en arbetsplats med mycket skratt, driv,
   transparens i beslutsvägar, ordning & reda samt gott om plats för nya idéer och utmaningar - som får oss alla att växa!
* Engagerade, kompetenta och närvarande förtroendevalda!
* Ett rikt och härligt musikliv!
* Många ideellt engagerade!
* Nybyggda kontorslokaler!


OM DIG...

Vi förutsätter att Du som söker är behörig diakon i Svenska kyrkan (eller är på väg!) och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, med öppenhet och ödmjuk samarbetsförmåga till kollegor, chef, förtroendevalda och församlingsbor!

Vi tänker att du ser ett stort värde i att skapa förutsättningar, samverka & delegera till/med ideella medarbetare och ta vara på deras stora engagemang.

Du är strukturerad och "självgående" person som gärna tar initiativ till förbättring för dig själv, arbetslaget och församlingen!

Du ska ha körkort och tillgång till egen bil - som är nödvändigt för tjänsten!

På vår arbetsplats arbetar vi dagligen för att värna om varandra, vår arbetsmiljö, vårt arbete för att förverkliga Guds rike. Du erbjuds även friskvårdsbidrag, tillgång till företagshälsovård, fika och trivselaktiviteter med arbetslaget. Under 2024 är en personalresa inplanerad! Vi tycker det är viktigt att fira- både varandra och uppnådda framgångar - så det gör vi så ofta vi kan!

Hos oss är det också viktigt att du skall kunna kombinera ditt arbete hos oss med ett familjeliv. Därför är en god dialog med kyrkoherden en god förutsättning för det!

Vi förutsätter också en inkluderande attityd vad gäller kön, etnicitet och sexualitet gentemot kollegor och församlingsbor!


FÖR MER INFORMATION...

Niklas Strandberg, Kyrkoherde
0340 64 11 01, niklas.strandberg@svenskakyrkan.se

Lise-Lotte Wallin, Kyrkorådets ordförande
0705 57 39 98, lise-lotte.wallin@svenskakyrkan.se 

...eller varför inte någon av dina kommande kollegor - de KAN OCKSÅ berätta om hur BRA vi är!
Du hittar dem här ... klicka här ...

Vill du höra av dig till facket så kontakta dem genom deras egna sidor till Vision, KyrkA, SSR...

 

...& vilka är vi då - och vart kommer du? kLICKA PÅ FILMEN!

 

vi vill ha din ansökan hos oss senast den 8 april 2024!
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Skicka in i formatet: Word eller Pdf
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Skicka in i formatet: Word eller Pdf
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Skicka in i formatet: jpg, png eller gif

 

...och...!

Vi undanber oss vänligen med mycket starkt från rekryteringsfirmor eller liknande att kontakta oss för hjälp, råd och stöttning!

GDPR INFO

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna hantera din ansökan.

I de fall medlemskap i Svenska kyrkan eller annat särskilt samfund krävs för anställning (se 34 kap. 7 § Kyrkoordningen) kommer vi att behöva behandla uppgifter om ditt medlemskap. Dessa uppgifter måste du själv lämna in till oss om du vill kunna bli anställd. Behandlingen utförs med stöd av ovan nämnda bestämmelse i Kyrkoordningen (för att uppfylla det avtal som kyrkoordningen innebär för medlemmar i Svenska kyrkan) samt med stöd av ett undantag i lag som tillåter att vi behandlar information om ditt medlemskap inom ramen för Svenska kyrkans verksamhet och organisation.

Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev.

Om du anger referenser kan vi komma att kontakta dem och därmed hantera de uppgifter som lämnas under det samtalet eller i e-postkommunikationen. Se mer om referenspersoners kontaktuppgifter längre ned på denna sida.

Om du inte får anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år för att kunna uppfylla diskrimi-neringslagens krav. Om du skickat in en spontanansökan och vi väljer att inte gå vidare med den för att vi inte behöver anställa för tillfället, sparas dina handlingar dock i ett år, såvida du inte begär att de ska raderas innan dess. Även om du anställs kommer dina meriter att sparas i två år, också i enlighet med diskrimineringslagen, medan andra nödvändiga uppgifter såsom namn, personnummer och kon-taktuppgifter sparas under hela anställningen och viss tid därefter.

Lindbergs församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud

Om du inte sökt anställning själv men däremot angivits som referens av en annan sökande, behandlar vi dina personuppgifter i den personens anställningsärende. De uppgifter vi behandlar om dig är vanligtvis namn, funktion och någon form av kontaktuppgift som vi använder för att kontakta dig i ärendet i syfte. Vi utför behandlingen på basis av vårt berättigade intresse att utreda den sökandes lämplighet för positionen ifråga. Du kan invända mot behandlingen genom att kontakta oss på [ange e-posta-dress]. Dina uppgifter sparas i max två år om den sökande ej anställs men inte överklagar beslutet och bevaras annars i ansökningshandlingarna för historiska arkivändamål i enlighet med lagen om Svenska kyrkan.