Image

Vi i Lindberga församling vill tänka energibesparing utifrån det som nu sker i vår värld!

Vi i Lindberga församling vill tänka skapelseteologiskt och värna om skapelsen!

Vi i Lindberga församling vill tänka solidariskt emot vår medmänniska!

DÄRFÖR KOMMER VI PAUSA NÅGRA VÅRA KYRKOR UNDER VINTERHALVÅRET

Kyrkorådet beslutade vid mötet i september att från och med den
28 september 2022 kommer inne-temperaturen i samtliga kyrkor sänkas till 17 grader.

Från och med den 7 november 2022 kommer vi enbart använda Lindbergs- och Valinge kyrka. Övriga kyrkor vinterpausar fram till 31 mars 2023.

Från och med den 1 januari 2023 används endast Lindbergs kyrka fram till 31 mars 2023.

VID FRÅGOR, KONTAKTA KYRKOHERDE NIKLAS STRANDBERG

Click or drag a file to this area to upload.