Image

Sjukhuskyrkan i Varberg

Att bli sjuk och hamna på sjukhus kan väcka ofta många tankar, frågor och känslor.
Då kan det vara nödvändigt att få möta någon som har tid att lyssna. 

Vi finns till dig som patient-, som närstående och/eller som personal och ingår som en naturlig del av sjukvårdens vårdteam.

Tveka inte att kontakta sjukhuskyrkan oavsett om du är patient eller närstående

Thomas Karlsson – Sjukhuspräst

Telefon: 0340 81 312

Camilla Gustafsson – Sjukhusdiakon

Telefon: 0340 48 14 50

När ordinarie personal har slutat för dagen, så tar präster & diakoner ansvaret för att bemanna sjukhuskyrkan från klockan 17:00 - 21:00.

Du når någon tjänstgörande personal via sjukhusets växel: 0340 48 10 00

 


Du hittar oss på sjukhuset, TRÄSLÖSVÄGEN 68 i Varberg

KOM I KONTAKT MED OSS PÅ SJUKHUSKYRKAN!

Verksamhetsansvarig