Image

FÖRTROENDEVALDA

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. En gång på våren då bokslut och verksamhetsberättelse beslutas. Under höstens möte beslutas bland annat kommande års verksamhetsplan.

Vid fullmäktiges möten bjuds ledamöter och ersättare in samt församlingsmedlemmar. Begravningsombudet Sten Kristoferson bjuds också in. Läs mer här... om Stens uppdrag och kontaktuppgifter.

Kyrkofullmäktiges ordförande är Stefan Norberg, 0703 - 89 79 39, stefan.norberg@svenskakyrkan.se 

Anneli Adamsson

Kyrkans Väl

Inge Andersson

Kyrkans Väl

Eva Bengtsson

Kyrkans Väl

Gunnel Björcke

Kyrkans Väl

Bertil Börjesson

Rena Büchert

Kyrkans Väl

Anders Edén

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Kyrkans Väl

Kajsa Elenström Hansell

Kyrkans Väl

Lena Ivarsson

Sandra Jansson

Inger Jogmar

Kyrkans Väl

Lennart Johansson

Kyrkans Väl

Kerstin Johansson

Bo Karlsson

Daniel Kullenberg

Maritta Källström

Kyrkans Väl

Karin Larsson

Lill Nilsson

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Kyrkans Väl

Stefan Norberg

Kyrkans Väl

Ingrid Otterdahl

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Gustaf Weichselberger

Kyrkans Väl

Marianne Weichselberger

Kyrkans Väl

Lena Wermelin

Kyrkans Väl

Alice Abrahamsson

Anneli Adamsson

Kyrkans Väl

Inge Andersson

Kyrkans Väl

Eva Bengtsson

Kyrkans Väl

Gunnel Björcke

Kyrkans Väl

Bertil Börjesson

Rena Büchert

Kyrkans Väl

Anders Edén

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Kyrkans Väl

Kajsa Elenström Hansell

Vice ordförande i Kyrkofullmäktige

Kyrkans Väl

Lena Ivarsson

Sandra Jansson

Inger Jogmar

Ordinarie ledamot i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet, Ledamot i Beredningsutskottet och Kyrkvärd i Valinge!

Kyrkans Väl

Lennart Johansson

Kyrkans Väl

Kerstin Johansson

Bo Karlsson

Daniel Kullenberg

Maritta Källström

Kyrkans Väl

Karin Larsson

Lill Nilsson

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Kyrkans Väl

Stefan Norberg

Kyrkofullmäktiges ordförande

Kyrkans Väl

Ingrid Otterdahl

Ordförande DMU, Kyrkorådsledamot, ledamot i Kyrkofullmäktige

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Gustaf Weichselberger

Kyrkans Väl

Marianne Weichselberger

Kyrkans Väl

Lena Wermelin

Kyrkans Väl

Alice Abrahamsson

KYRKORÅDET

Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Ordförande är Lise-Lotte Wallin. 

Kyrkorådet skall
* bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige.
* ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom
* verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan
* fullgöra de uppgifter som i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen
* därvid verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.

Kyrkorådet består av nio (9) ordinarie ledamöter och fyra (4) ersättare. Kyrkoherden är enligt Svenska Kyrkans stadgar (Kyrkoordningen) självskriven ledamot i kyrkorådet.  Kyrkorådet använder sig av ett (1) operativt utskott för sitt arbete samt arbetsgrupper.

Beredningsutskottet - BU
består av Kyrkorådsordförande, vice ordförande, en ledamot av kyrkorådet samt kyrkoherden. Beredningsutskottet bereder frågor kring ekonomi och redovisning samt kyrkogårdsfrågor. Ordförande är Lise-Lotte Wallin.

Arbetsgrupper
* Arbetsgruppen för Insamlingar & Kampanjer
* Arbetsgruppen för Kollekt
* Arbetsgruppen för Fonder/Stiftelser
* Arbetsgruppen för Gudstjänstvärdar

 

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

Klicka på bilden för mer info...
Kyrkans Väl

Ingrid Otterdahl

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Kyrkofullmäktige

Jenny Sjölander

Anneli Adamsson

Kyrkans Väl

Lennart Johansson

Lill Nilsson

Anders Wermelin

Bo Karlsson

Maritta Källström

Kyrkoherde

Niklas Strandberg

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Inger Jogmar

Kyrkans Väl

Ingrid Otterdahl

Ordförande DMU, Kyrkorådsledamot, ledamot i Kyrkofullmäktige

Förtroendevald

Ulf Nilsson

Kyrkofullmäktige

Jenny Sjölander

Anneli Adamsson

Kyrkans Väl

Lennart Johansson

Lill Nilsson

Anders Wermelin

Bo Karlsson

Maritta Källström

Kyrkoherde

Niklas Strandberg

Kyrkans Väl

Georg Gottfridsson

Ordförande

Lise-Lotte Wallin

Inger Jogmar

Ordinarie ledamot i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet, Ledamot i Beredningsutskottet och Kyrkvärd i Valinge!

LÄS GÄRNA VÅRA FÖRSAMLINGSDOKUMENT