KALLELSE TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

Ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige kallas till möte torsdagen den 23 maj 2024 klockan 18:00 i Lindbergs församlingshem.

Mötet är öppet för allmänheten!  

Om du inte har möjlighet att närvara på mötet meddela kyrkokamrer Christl Holm; 0340 64 11 10 eller christl.holm@svenskakyrkan.se

2024-05-23 Kallelse till kyrkofullmäktige