KALLELSE TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

Ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige kallas till möte
torsdagen den 9 november 2023 klockan 18:00 i Lindbergs församlingshem.    

Om du inte har möjlighet att närvara på mötet meddela kyrkokamrer Christl Holm; 0340 64 11 10 eller christl.holm@svenskakyrkan.se