Image

I Stamnared ligger Stamnareds kyrka. Stamnareds kyrka är uppförd på den ungefärliga platsen för där en medeltidskyrka tidigare har legat. 1835 uppfördes Stamnareds kyrka men 1915 brann kyrkan ner. Murarna, en dopfunt, ett kopparklätt kors och större delen av predikstolen, vilken härstammade från 1600-talet, räddades. 1917 återuppbyggdes Stamnareds kyrka på de kvarvarande murarna.

Därefter har kyrkan renoverats flera gånger. Den senaste renoveringen gjordes 2004. En hel del lockpanel och rötskadade luckor byttes, stomvirket i tornets övre delar byttes också. Brädgolv i tornet samt arbetsplan och räcken för tillträde till klockorna utfördes samtidigt.

Öppettider: 

Vardagar: 07:00-16:00

Helger: 08:30-16:30