Image

I Valinge ligger Valinge kyrka. Kyrkan är rest på en plats som troligen var en kyrkoplats redan på 1300-talet. 1721 utförs en visitation av en mindre stenkyrka på platsen. 1886 revs den gamla kyrkan och 1892 invigs nuvarande Valinge kyrka.

Därefter har kyrkan restaurerats i omgångar och 2006 installerades bergvärme. Den senaste större renoveringen gjordes 2016-2017. Kyrkan tillgänglighetsanpassades utvändigt framför västporten. Tornets fasad avfärgades, ny kopparplåt och undertak lades på tornspirans öst- och norrsida. Invändigt renoverades hela kyrksalen och vapenhuset. Vapenhuset fick nya förråd och en ny tillgänglig toalett. Färgsättningen ändrades och ny textilförvaring byggdes i sakristian och en barnens hörna inreddes längst bak i kyrksalen samt gjordes det ett pentry med utrymme för fika.


Tillgängligheten är god i och till kyrkan.

Öppettider: 

Vardagar: 07:00-16:00

Helger: 08:30-16:30