Image

GDPR – Konfirmand

Step 1 of 4

Inom några dagar efter att dessa uppgifter fyllts i och skickats in kommer vårdnadshavare, angivna i dokumentet, att få dokumentet returnerat från Lindberga församling genom GetAccept. Där kommer också en underskrift att kunna göras med hjälp av bank-id.

Denna blankett fylls i av vårdnadshavare till ungdomar som deltar i Lindberga församlings konfirmandverksamhet. Vi använder uppgifterna för kontakt med vårdnadshavare om behov uppstår, för att säkerställa konfirmandens välmående hos oss samt för att kunna upplysa om våra verksamheter och göra utskick via brev, e-post eller SMS.

Alla blanketter sparas hos Lindberga församling under tiden ungdomen deltar i vår verksamhet men kan ersättas med nya blanketter om uppgifterna behöver förnyas. Observera dock att vi sparar blanketten avseende samtycke till publicering i upp till ett år efter att materialet avpublicerats. Mer information om hur vi hanterar dina och din ungdoms personuppgifter finns på vår webbplats, www.lindbergsforsamling.se. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och till vårt dataskyddsombud.

ÅÅÅÅMMDD-XXXX
ÅÅÅÅMMDD-XXXX (Vi behöver personnumret för att kunna administrera vårdnadshavare till konfirmanden)
ÅÅÅÅMMDD-XXXX (Vi behöver personnumret för att kunna administrera vårdnadshavare till konfirmanden)